Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Läs mer om MSB>>

2014-10-01 06:37