Om Du befinner dig på Höganäs Sportcenter och måste ringa 112, är adressen Friluftsvägen 10!
Information på fler språk>>

Barnsim i Bra Flyts regi

Bra Flyts verksamhet för barn sträcker sig mellan de allra minsta ca 3 månaders babysar, upp till de barn och ungdomar som vill lära sig crawl och andra simtekniker, för att sedan ge sig ut påtävlingsbanor!

Verksamheterna är indelade i olika nivåer och samtliga skall alltid ske på barnets villkor.

Det är barnets nyfikenhet som skall driva det till att prova nya övningar i sin egen takt, i lugn miljö ochmed utbildade ledare. De får en positiv självbild, genom en meningsfull verksamhet allt utifrån barnets egna förutsättningar och förmåga.

Kraven är utifrån barnens egna förutsättningar, och efter varje avslutad simlektion skall barnenlämna simhallen som en segrare!

Bra Flyt tycker står för att kvalite går före kvantitet och därför simmar mellan 8- 10 barn per grupp oavsett vilken nivå de befinner sig på. I lugn miljö och liten barngrupp blir det en trygg tillvaro och inlärningsmiljön blir optimal.

Samtliga simlärare är utbildade genom Svenska Livräddningssällskapet, babysiminstruktörer och simtränarna genom Svenska Simförbundet och Swimmix.

Alla småbarnsverksamheter bygger på Bra Flyts målsättning:
Att om ett barn trillar i vattnet, skall den kunna ta sig upp till ytan, och in till närmaste kant. Redan i babysimskolan börjar vi med vattenvaneövningar och fortsätter med dessa upp även i simskolan.

Vattenvana är att kunna balansera, orientera sig och flyta i vattnet. Först därefter startar själva simundervisningen. I simskolan lär barnet sig hur man beter sig när man badar, åker båt och vistas på isen .Barnen får prova räddningsväst och att bada med kläder på. Kraven är utifrån deras egna förutsättningar, och varje barn lämnar simhallen varje gångsom segrare.

Bra Flyts simskole mål är att bli simkunnig allt efter SLS´s utbildningsstege. SLS har i samarbete med Skolverket definierat simkunnighet som att kunna falla i vattnet och därefter kunna simma 200m på djupt vatten varav 50 meter på rygg samt kunna bad-, båt- ochisvett. För de barn som vill fortsätta mot tränings- och tävlingsverksamhet finns det nybörjargrupper och fortsättningsgrupper i crawl och andra simtekniker.