Om Du befinner dig på Höganäs Sportcenter och måste ringa 112, är adressen Friluftsvägen 10!
Information på fler språk>>

Vilken simgrupp ska mitt barn gå i?

Åldersintervallerna på kursen är en riktlinje. Mognad, erfarenhet och simkunskap går före ålder.

 

Babysimskola 
För barn mellan 8-10 veckor - 1 år

Micro 
För barn som är 1,5 - 2,5 år, är nybörjare i vattenverksamhet eller har gått 2 terminer i baby-simskole verksamhet.

Macro 
För barn ca 2 - 3 år. Nybörjare eller för barn som gått 2 terminer på Microflyt.

Meso
För barn ca 3 - 4 år och som gått 2 terminer i Macroflyt eller liknande verksamhet. 

Miniflyt
För barn ca 3,5 - 4,5 år. Passar både barn som inte har någon erfarenhet från vattenverksamhet tidigare och för barn som inte riktigt är redo för småflyt ännu. Första simkursen för barnet utan att mamma eller pappa är med i vattnet!.

Småflyt
För barn mellan ca 4,5 - 6 år. Barnet är själv i vattnet tillsammans med instruktören. Högre tempo och "mer plask", än i Miniflytgruppen.
Pga mindre tillgång till bassängerna på Höganäs SportCenter, har vi fått göra ändringar i vårt kursutbud.

Megaflyt
Barnen simmar på efter SLS utbildningsstege och tar simmärken utifrån den. Målet är att bli simkunnig.
Finns Megaflyt 1, Megaflyt 2, Megaflyt M, Megaflyt G, Megaflyt H. 

Maxiflyt
Förekommer främst på sommaren och är inriktat på simborgarmärket och uthållighet i vattnet.

Crawlgrupperna
Barnen lär sig grunderna i crawl och över mycket på olika flytövningar för att lättare ta till sig simtekniken.

 

Ansluten till Svenska Babysimförbundet

Vår verksamhet är ansluten till Svenska Babysimförbundet. För en bra upplevelse för dig och ditt barn. Vi följer därmed Svenska Babysimförbundets och Socialstyrelsens riktlinjer för babysim.

Läs mer om riktlinjerna här>>

 

Stödjer Säkrare 3

Bra Flyt stödjer Säkrare 3. 

Drunkning går att förebygga.
Drunkning är den främsta dödsorsaken för barn under 5 år. 

Den traditionella simskolan startar inte förrän vid ca 6 års ålder samtidigt som de flesta barn som dör gör det före den åldern.

Tyvärr finns risken att drunkningsolyckorna ökar i samma takt som de s.k. trädgårdspoolerna ökar i antal.

Drunkning går att förhindra. Genom en ökad medvetenhet kring de punkter som motverkar drunkning kan barnen som skulle dött genom en drunkningsolycka fortsätta att växa upp till vuxna personer. 

Läs mer>>