Om Du befinner dig på Höganäs Sportcenter och måste ringa 112, är adressen Friluftsvägen 10!
Information på fler språk>>

MEGA-flyt

Megaflyt 1

För barn ca 4,5 - 6 år. Barnet är själv i vattnet tillsammans med instruktören. Detta är första riktiga simskolan, där vi fokuserar på vattenvaneövningar, bentagen och att flyta på rygg. Djup bassäng, ca 1,20 meter. 

 

Megaflyt 2

FORTSÄTTNINGSGRUPP I SIMSKOLAN

För barn från ca 6 år, och fortsättningsgrupp i simskolan. Vi börjar jobbar vidare med bentagen, flytövningar och simmar med platta, men nu på djupare vatten. 

Megaflyt i multibassängen: djup 1,20 m, bra alternativ när steget till den lite kallare hoppbassängen känns för stort, men barnet har växt ur megaflyt1. 

Målet med Megaflyt är att bli simkunnig!

 

Megaflyt i Hoppbassängen

Simning i hoppbassängen, som är djup och lite kallare än multibassängen

 

  • Platta och bentagsträning börjar vi med i MEGA-flyt.
  • Fortsätter sedan med samma välkända övningar, men nu på djupare vatten och vi hoppar från lite högre höjder!
  • Vi simmar på efter SLS utbildningsstege och tar simmärken utifrån den. Tränar mycket på att flyta och på ryggsim.
  • I MEGA-flyt lär barnet sig hur man beter sig när man badar, åker båt och vistas på isen. Barnen får prova räddningsväst och att bada med kläder på.
  • SLS har i samarbete med Skolverket definierat simkunnighet som att kunna falla i vattnet ochdärefter kunna simma 200m på djupt vatten varav 50 meter på rygg samt kunna bad-, båt- och isvett.