MICRO-flyt, MACRO-flyt och MESO-flyt

Både Micro Flyt och Macro Flyt är fortsättningen på Babysim-simskolan som vänder sig till barn ca 8 veckor - 3 år.

Alla verksamheterna bygger på Bra Flyts målsättning:
Att om ett barn trillar i vattnet, skall den kunna ta sig upp till ytan, och in till närmaste kant.

Meso Flyt är fortsättningen på Micro/Macro och lite grann "utskolning" från dessa verksamheter och inskolning till " SMÅ FLYT m PLASK, dvs simskola!!!

Barn kan lära sig väldigt mycket före 4 års ålder och de kunskaperna kan vara livräddande!!! Grundläggande vattenfärdigheter vid tidig ålder minskar drunkningsrisken!!!


MICRO FLYT
För barn som är 1,5 - 2,5 år, är nybörjare i vattenverksamhet eller har gått 2 terminer i baby-simskole verksamhet.

Med sånger och lekar, och med barnet i fokus. Vi bygger vidare på träningen från Baby-simskolan med mer målinriktade övningar, samt utökar simsträckan också över vattenytan. Vi fortsätter att öva på djupdyk och andning. 

  • Under denna kurs förlänger vi dyket så att de kan börja simma längre sträckor under vattnet. Detta gör vi delvis genom att lära dem att hämta luft mellan dyken. 
  • Vi fortsätter att träna på att simma med och utan flythjälp för att få barnen att röra sig på ett fritt och självständigt sätt i vattnet. 
  • Vi tränar att kunna vända tillbaka till kanten efter hopp i. 
  • I denna kurs är vi angelägna om att ge dem mer stimulans i form av sång, lek och ramsor, och alla övningar görs på barnens villkor.

 

MACRO FLYT
För barn ca 2 - 3 år. Nybörjare eller för barn som gått 2 terminer på Microflyt.

På den här kursen övar vi säkerheten i vattnet genom lek och sång. Vi vill att barnen ska bli vattenvana och lära sig att umgås med vatten och ta sig fram i vattnet och framför allt vill vi att de ska tycka att det är rolig!

  • Vi börjar träna på att simma kortare sträckor under vattnet och även ovan med flythjälp. 
  • Vi tränar på att kunna flyta på rygg, och börjar så smått med bentagsträning, allt i syfte att öka barnets vattenvana och vattensäkerhet!

 

MESO FLYT
För barn ca 3 - 4 år och som gått 2 terminer i Macroflyt eller liknande verksamhet.

Nu fortsätter vattenäventyret med olika utmaningar, lek, hopp och bus! 

  • Vi fortsätter att utvecklas i simteknik och vattensäkerhet i takt med att vi "avvecklar" föräldrarna, barnen blir med och mer självständiga i vattnet, och gruppen blir som en liten "mini simskola" under terminens gång.
  • Vi tränar bentag, och ryggsim, flyter och dyker och har vansinnigt roligt hela tiden!
  • "Riktiga" simmärken har vi redan tagit ett par stycken, och vi fortsätter mot bl.a. Krabban Röd.