Pga mindre tillgång till bassängerna på Höganäs SportCenter, har vi fått göra ändringar i vårt kursutbud och kan därför inte erbjuda några Småflytskurser. Istället ber vi er att boka Megaflyt1.

(2017-05-15)

Småflyt - Nybörjarsimskola

För barn ca 4,5 - 6 år. Barnet är själv i vattnet tillsammans med instruktören. Detta är första riktiga simskolan, där vi fokuserar på vattenvaneövningar, bentagen och att flyta på rygg. Ca 75 cm djup i bassängen.

Vattenvana är att kunna balansera, orientera sig och flyta i vattnet. Först därefter startar själva simundervisningen.

Vi börjar med enkla vattenvaneövningar. Att kunna hoppa i, titta och vara under vattnet. Blåsa, och bubbla behöver många träna mycket på, allt för att inte få kallsupar! Doppa sig, hoppa i bassängen, kunna ta sig upp på kanten själv och att flyta övar vi också mycket på. Bentagsträning och mycket ryggsim. Att kunna ligga på rygg och flyta är härligt!! Barnen får prova räddningsväst och att bada med kläder på.

Småflytsgrupperna har max 8 barn och simmar i multibassängen. En del barn behöver gå flera omgångar, och när de känner sig manade för den stora bassängen så fortsätter de där!

Kraven är utifrån deras egna förutsättningar, och varje barn lämnar simhallen varje gång som segrare.