Om Du befinner dig på Höganäs Sportcenter och måste ringa 112, är adressen Friluftsvägen 10!
Information på fler språk>>

Varför druknar barn?


Under de senaste 100 åren har antalet barn som drunknar minskat med 90 procent. Trots detta är drunkning den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1 till 6 år. I Sverige är vi numera i en situation där vi har färre än tio barndrunkningar per år. 

Den här rapporten är resultatet av  fördjupade studier av händelseförloppen för drunkningsolyckor bland barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Avsikten har varit att utröna om det finns skademönster som vi inte varit fullt medvetna om, vilket skulle kunna leda till att vi kan förhindra ännu fler barndrunkningar.

Läs studien från 'Myndigheten för samhällsskydd och beredskap' över barn som drunknat i Sverige 1998–2007>>