Vattensäkerhetssimskola för vuxna (fd självskydd)

Självskyddskurserna består av praktisk träning i simning varvad med teoretiska och praktiska genomgångar av olika vattensäkerhetsmoment. Varje kurs omfattar 10 lektioner á 60 minuter, och är kostnadsfri för deltagaren.

Kursen Vattensäkerhet är en utbildning på 10 lektioner. Detta är nybörjarkurs i simkunnighet, med betoning på säkerhet. Den genomförs med ekonomiskt stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB och Livräddningssällskapet har en gemensam syn i att man i första hand bör koncentrera sig på förebyggande åtgärder. Händer ändå något är det viktigt att ha förberett sig så att alla som vistas i vårt land kan få snabb hjälp, men också klara sig själva innan hjälpen når fram.

 

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.