BARNVERKSAMHET I HÖGANÄS SIMHALL


Får du upp meddelandet Önskat antal överskrider lagersaldot. när du försöker boka?

Då innebär det att gruppen redan är fullbokad, och vi ber dig boka en annan kurs istället. 


UPPDATERING 21 APRIL 2021

Bästa BRAFLYTARE!

25 april kommer vi att dra igång simningen för Micro, Macro och Meso grupperna. På fredagarna kl 14:00 finns det en kombinerad Micro/Macrogrupp, start 30 april. 

Babysim kommer att bli på onsdagar och fredagar. Start 28 och 30 april, också 8 tillfällen.
Nybörjare kl 11:00 och termin 2 kl 11:30. Ingen kurs på torsdagarna.
HLR kursen är den 17 maj, kl 13:00 på Höganäs sportcenter.

Det finns en del platser kvar. Boka via hemsidan. 

Vi är ensamma i simhallen, då hallen är fortsatt stängd för allmänheten.

Information skickas ut till samtliga deltagare via mail. Har du inte fått något mail, kontakta Pernilla på info@braflyt.com. 

 

Tänk på att luftfuktigheten som finns i simhallen och kloret som finns i vattnet är miljöer som inte är gynnsamt för Coronaviruset. Det är dock fortsatt lika viktigt att hålla avstånd i omklädningsrummet, såsom överallt i vårt samhälle.

Följ oss på sociala medier (Instagram @braflytab och Facebook BraFlyt) och här på hemsidan för senaste informationen. Dela gärna med er till er kurskompisar.

Läs gärna riktlinjerna från Höganäs Sportcenter. Tillsammans hjälps vi åt.>>

Vilken grupp ska mitt barn gå i?

Åldersintervallerna på kursen är en riktlinje. Mognad, erfarenhet och simkunskap går före ålder.

Babysimskola 
För barn mellan 8-10 veckor - 1 år

Microflyt 
För barn som är 1,5 - 2,5 år, är nybörjare i vattenverksamhet eller har gått 2 terminer i baby-simskole verksamhet.

Macroflyt 
För barn ca 2 - 3 år. Nybörjare eller för barn som gått 2 terminer på Microflyt.

Mesoflyt
För barn ca 3 - 4 år och som gått 2 terminer i Macroflyt eller liknande verksamhet. 

Miniflyt
För barn ca 3,5 - 4,5 år. Passar både barn som inte har någon erfarenhet från vattenverksamhet tidigare och för barn som inte riktigt är redo för småflyt ännu. Första simkursen för barnet utan att mamma eller pappa är med i vattnet.

Megaflyt
Barnen simmar på efter SLS utbildningsstege och tar simmärken utifrån den. Målet är att bli simkunnig.
Finns Megaflyt 1, Megaflyt 2, Megaflyt M, Megaflyt G, Megaflyt H. 

Crawlgrupperna
Barnen lär sig grunderna i crawl och över mycket på olika flytövningar för att lättare ta till sig simtekniken.Information till samtliga deltagare i Bra Flyts verksamhet.

Anmälan sker i möjligaste mån i bokningssystemet som finns på hemsidan.

Faktura kommer inom 5 dagar till mailadressen som angavs vid bokningen. 

Vi har bra vattenkvalite i bassängerna och den är vi rädda om!

Duscha utan badkläder innan bad! Små bebisar behöver inte duscha innan badet, bär in dem i bilstol om ni har möjlighet till det, och klä av dem till badkläder inne i simhallen, och efter badet klär ni på dem direkt, ger dem lite mat och de sover gott ett tag!!! Tvätta av dem hemma i lugn och ro sedan.Armringar som passar barn upp till 30 kg. Beställ och få leverans vid poolkanten, eller via posten. 

Välj mellan gröna, rosa, röda eller turkos. 


BESTÄLL AQUARINGAR

Vilka kan lära sig simma hos Bra Flyt?

Bra Flyts verksamhet för barn sträcker sig mellan de allra minsta ca 3 månaders babysar, upp till de barn och ungdomar som vill lära sig crawl och andra simtekniker, för att sedan ge sig ut påtävlingsbanor!

Verksamheterna är indelade i olika nivåer och samtliga skall alltid ske på barnets villkor.

Det är barnets nyfikenhet som skall driva det till att prova nya övningar i sin egen takt, i lugn miljö ochmed utbildade ledare. De får en positiv självbild, genom en meningsfull verksamhet allt utifrån barnets egna förutsättningar och förmåga.

Kraven är utifrån barnens egna förutsättningar, och efter varje avslutad simlektion skall barnenlämna simhallen som en segrare!

Bra Flyt tycker står för att kvalite går före kvantitet och därför simmar mellan 8- 10 barn per grupp oavsett vilken nivå de befinner sig på. I lugn miljö och liten barngrupp blir det en trygg tillvaro och inlärningsmiljön blir optimal.

Samtliga simlärare är utbildade genom Svenska Livräddningssällskapet, babysiminstruktörer och simtränarna genom Svenska Simförbundet och Swimmix.

Alla småbarnsverksamheter bygger på Bra Flyts målsättning: 
Att om ett barn trillar i vattnet, skall den kunna ta sig upp till ytan, och in till närmaste kant. Redan i babysimskolan börjar vi med vattenvaneövningar och fortsätter med dessa upp även i simskolan.

Vattenvana är att kunna balansera, orientera sig och flyta i vattnet. Först därefter startar själva simundervisningen. I simskolan lär barnet sig hur man beter sig när man badar, åker båt och vistas på isen .Barnen får prova räddningsväst och att bada med kläder på. Kraven är utifrån deras egna förutsättningar, och varje barn lämnar simhallen varje gångsom segrare.

Bra Flyts simskole mål är att bli simkunnig allt efter SLS´s utbildningsstege. SLS har i samarbete med Skolverket definierat simkunnighet som att kunna falla i vattnet och därefter kunna simma 200m på djupt vatten varav 50 meter på rygg samt kunna bad-, båt- ochisvett. För de barn som vill fortsätta mot tränings- och tävlingsverksamhet finns det nybörjargrupper och fortsättningsgrupper i crawl och andra simtekniker.


Varför drunknar barn?

Under de senaste 100 åren har antalet barn som drunknar minskat med 90 procent. Trots detta är drunkning den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1 till 6 år. I Sverige är vi numera i en situation där vi har färre än tio barndrunkningar per år. 

Den här rapporten är resultatet av  fördjupade studier av händelseförloppen för drunkningsolyckor bland barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Avsikten har varit att utröna om det finns skademönster som vi inte varit fullt medvetna om, vilket skulle kunna leda till att vi kan förhindra ännu fler barndrunkningar.

Läs studien från 'Myndigheten för samhällsskydd och beredskap' över barn som drunknat i Sverige 1998–2007>>


Kan man bada när man har problem med öronen?

Frågor om öron och bad är nog en av de vanligaste vi som jobbar med simning får.

Detta gäller:
-Har man en aktiv öroninflammation ska man vara hemma och vila. 
Har man fått behandling med antibiotika ska man vänta med simning till dess att man känner sig bra. 
Är det ett litet barn det gäller ska barnet ha bra allmäntillstånd och äta och sova som vanligt. 

-Vad gäller rör i öronen har man enligt flera evidensbaserade studier konstaterat att simning och vattenlek ökar inte antalet komplikationer vid rörbehandling och därför behöver man vanligtvis inte skydda öronen vid bad. Äldre barn som dyker och simmar mycket under vatten (> 0,8 m djup) kan behöva skydda öronen för att undvika obehag.

Ludmilla Rosengren
Leg Läkare


Med anledning av de belgiska myndigheternas beslut att avråda från simning med barn under 1 år sammanfattas kunskapsläget.

Kloraminer är en gas som bildas när kloret binder sig till kvävehaltiga ämnen. Gasen lägger sig strax ovan vattenytan och kan reta luftvägarna. Om det luktar starkt av klor i en simhall är det tecken på att det finns kloraminer i luften.

Det är mycket viktigt att simhallar har en god rening och god ventilation. Det är alltid mycket viktigt att vara ordentligt ren när man går ned i en simbassäng. Man ska duscha och tvätta sig noga, utan simkläder, och sedan skölja sig lika noga efteråt. Även håret ska tvättas. På så sätt minimeras halten klorgaser.  

Det finns några äldre studier, framför allt från en belgisk forskare vid namn Bernard, som påvisar ett samband mellan vistelse i simhallar som renar med klor och ökad andel luftvägsbesvär pga av kloraminer. Nu har motsvarigheten till Socialstyrelsen i Belgien gått ut med rekommendationer att man inte ska ta bebisar till simhallar och oron spridit sig Sverige. Detta är mycket förvånande eftersom det finns färskare rön baserat på nyare stora studier med mycket hög kvalitet som pekar i motsatt riktning.

En debatt har pågått de senaste åren med anledning av de belgiska resultaten och detta har varit uppe i medierna med jämna mellanrum. Kunskapsläget är dock klarlagt och stora nya studier har också gjorts där man konstaterat att det inte finns något samband mellan att börja simma tidigt och utvecklingen av astma och andra luftvägsproblem. Tvärtom konstateras att de barn som påbörjade simträning kort efter födseln hade mindre astma, bättre lungfunktion och mindre andel luftvägsproblem än de som inte simmat. (Swimming Pool Attendance, Asthma, Allergies, and Lung Function in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children Cohort, Font-Ribera L, Villanueva CM, Nieuwenhuijsen MJ, Zock JP, Kogevinas M, Henderson J. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183:582-588)

Det finns även många studier som visar att det är väldigt bra för astmatiker att simträna och astmaläkare rekommenderar simträning till astmatiker hos både barn och vuxna. 

I bassänger där baby- och småbarnssim bedrivs är hygienkraven alltid mycket höga vilket föräldrarna informeras noga om.

Sammanfattning: Det finns inga belägg för att avråda små barn att simma. Det finns tvärtom studier som visar att barn som får tidig simträning har lägre andel astma än de som inte simmar. Så fortsätt att simma med era barn och börja simma så tidigt som ni kan för att barnet ska få de livsviktiga simkunskaperna.

Uppsala den 12 mars 2012

Ludmilla Rosengren
Leg Läkare och medicinsk ansvarig i Svenska Babysimförbundet