Boka en plats till våren 2024

Eller läs mer om de olika grupperna.

Babysimskola

Micro Macro Meso

Megaflyt

Crawlgrupper

 

Armringar som passar barn upp till 30 kg. Beställ och få leverans vid poolkanten, eller via posten. 

Välj mellan gröna, rosa, röda eller turkos. 


BESTÄLL AQUARINGAR
Varför drunknar barn?

Under de senaste 100 åren har antalet barn som drunknar minskat med 90 procent. Trots detta är drunkning den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1 till 6 år. I Sverige är vi numera i en situation där vi har färre än tio barndrunkningar per år. 

Den här rapporten är resultatet av  fördjupade studier av händelseförloppen för drunkningsolyckor bland barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Avsikten har varit att utröna om det finns skademönster som vi inte varit fullt medvetna om, vilket skulle kunna leda till att vi kan förhindra ännu fler barndrunkningar.

Läs studien från 'Myndigheten för samhällsskydd och beredskap' över barn som drunknat i Sverige 1998–2007>>

Kan man bada när man har problem med öronen?

Frågor om öron och bad är nog en av de vanligaste vi som jobbar med simning får.

Detta gäller:
-Har man en aktiv öroninflammation ska man vara hemma och vila. 
Har man fått behandling med antibiotika ska man vänta med simning till dess att man känner sig bra. 
Är det ett litet barn det gäller ska barnet ha bra allmäntillstånd och äta och sova som vanligt. 

-Vad gäller rör i öronen har man enligt flera evidensbaserade studier konstaterat att simning och vattenlek ökar inte antalet komplikationer vid rörbehandling och därför behöver man vanligtvis inte skydda öronen vid bad. Äldre barn som dyker och simmar mycket under vatten (> 0,8 m djup) kan behöva skydda öronen för att undvika obehag.

Ludmilla Rosengren
Leg LäkareMed anledning av de belgiska myndigheternas beslut att avråda från simning med barn under 1 år sammanfattas kunskapsläget.

Kloraminer är en gas som bildas när kloret binder sig till kvävehaltiga ämnen. Gasen lägger sig strax ovan vattenytan och kan reta luftvägarna. Om det luktar starkt av klor i en simhall är det tecken på att det finns kloraminer i luften.

Det är mycket viktigt att simhallar har en god rening och god ventilation. Det är alltid mycket viktigt att vara ordentligt ren när man går ned i en simbassäng. Man ska duscha och tvätta sig noga, utan simkläder, och sedan skölja sig lika noga efteråt. Även håret ska tvättas. På så sätt minimeras halten klorgaser.  

Det finns några äldre studier, framför allt från en belgisk forskare vid namn Bernard, som påvisar ett samband mellan vistelse i simhallar som renar med klor och ökad andel luftvägsbesvär pga av kloraminer. Nu har motsvarigheten till Socialstyrelsen i Belgien gått ut med rekommendationer att man inte ska ta bebisar till simhallar och oron spridit sig Sverige. Detta är mycket förvånande eftersom det finns färskare rön baserat på nyare stora studier med mycket hög kvalitet som pekar i motsatt riktning.

En debatt har pågått de senaste åren med anledning av de belgiska resultaten och detta har varit uppe i medierna med jämna mellanrum. Kunskapsläget är dock klarlagt och stora nya studier har också gjorts där man konstaterat att det inte finns något samband mellan att börja simma tidigt och utvecklingen av astma och andra luftvägsproblem. Tvärtom konstateras att de barn som påbörjade simträning kort efter födseln hade mindre astma, bättre lungfunktion och mindre andel luftvägsproblem än de som inte simmat. (Swimming Pool Attendance, Asthma, Allergies, and Lung Function in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children Cohort, Font-Ribera L, Villanueva CM, Nieuwenhuijsen MJ, Zock JP, Kogevinas M, Henderson J. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183:582-588)

Det finns även många studier som visar att det är väldigt bra för astmatiker att simträna och astmaläkare rekommenderar simträning till astmatiker hos både barn och vuxna. 

I bassänger där baby- och småbarnssim bedrivs är hygienkraven alltid mycket höga vilket föräldrarna informeras noga om.

Sammanfattning: Det finns inga belägg för att avråda små barn att simma. Det finns tvärtom studier som visar att barn som får tidig simträning har lägre andel astma än de som inte simmar. Så fortsätt att simma med era barn och börja simma så tidigt som ni kan för att barnet ska få de livsviktiga simkunskaperna.

Uppsala den 12 mars 2012

Ludmilla Rosengren
Leg Läkare och medicinsk ansvarig i Svenska Babysimförbundet

 


Tillagd i varukorgen