Utbildningar

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har patient och ansvarsförsäkringar och följer branschens etiska regler. Dessa kroppsterapeuter använder en manuell behandlingsmetod, en direkt beröring, tryck eller töjning med sina händer som arbetsredskap. Det är endast certifierade massörer av Branschrådet Svensk Massage, utbildade av skolor som är upptagna i Branschrådet, som får vara medlemmar i KY. Medlemsskap i KY är en kvalitetsstämpel på massageterapeuten.

Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden bygger på klassisk svensk massage och är en effektiv metod för att behandla andningsproblem. 

Professor Olle Löwhagen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, konstaterar i en stor studie vilken presenterades på Riksläkarstämman 29/11–07, att mångmiljonbelopp kan sparas inom vården! Totalt säljs astmamediciner för ca  7 miljarder per år! Han visar forskningsresultat från Lotorpsmetodens positiva effekter för patienter med allergi- och astmaliknande symtom. Även personer med stress, värk, och diagnostiserad KOL har stor nytta av behandlingarna vilka bygger på massage av andningsmuskulaturen och hemövningar som syftar till att lära kunden att andas på rätt sätt.

Bildnamn

Branschrådet Svensk Massage

Branschrådet Svensk massage anser att den som söker en av branschrådet certifierad massör har rätt att förvänta sig att få klassisk svensk massage, och att massören iakttar branschens etiska regler och en god behandlingssed. Etiken i massagearbete handlar om respekt för klientens integritet och att inta ett proffessionellt förhållningssätt i och runt behandlingssituationen.

En av Branchrådets Svensk Massage certifierad massörs verksamhetsområde omfattar att arbeta med massage och muskeltöjningar i friskvårdande och förebyggande syfte, att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillsstånd i rörelse och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte. Massören arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader d.v.s. med muskler, hud och bindväv.

 

Göteborgs massageskola

2011
Hot Stone Utbildning Göteborgs massageskola

Ortopedmedicinska Institutet

2012
Klinisk Biomekanik med Rörelselära på Ortopedmedicinska Institutet Göteborg

2014

Myofaciella Triggerpunkter på Ortopedmedicinska Institutet

Tillagd i varukorgen