Massage enligt Lotorpsmetoden

 

Lotorpsmetoden bygger på klassisk svensk massage och är en effektiv metod för att behandla andningsproblem.

Professor Olle Löwhagen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, konstaterar i en stor studie vilken presenterades på Riksläkarstämman 29/11–07, att mångmiljonbelopp kan sparas inom vården! Totalt säljs astmamediciner för ca  7 miljarder per år! Han visar forskningsresultat från Lotorpsmetodens positiva effekter för patienter med allergi- och astmaliknande symtom. Även personer med stress, värk, och diagnostiserad KOL har stor nytta av behandlingarna vilka bygger på massage av andningsmuskulaturen och hemövningar som syftar till att lära kunden att andas på rätt sätt.

Läs mer>> 

Studie om Lotorpsmetoden. (april 2015)

Vi har efter flera års arbete med en studie på astmatiker äntligen fått den publicerad i en vetenskaplig tidsskrift!

Resultaten från studien visar att Lotorpsmetoden gav minskade problem med
till exempel svårighet att få luft, känsla av motstånd vid andning och framförallt andningsproblem vid ansträngning. Anledningen till förbättringarna var troligen den ökade bröstkorgsrörligheten.

Du kan läsa en sammanfattning av artikeln online via följande länk: http://authors.elsevier.com/sd/article/S1744388114000449

Tillagd i varukorgen